Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αρχικη

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα…..

Οπτικοακουστικό Υλικό

Οπτικοακουστικό Υλικό

Διαβάστε περισσότερα…..

Εγγραφή & Δίδακτρα

Εγγραφή & Δίδακτρα

Διαβάστε περισσότερα…..

Το Πρόγραμμα με Αριθμούς

Αίθουσες (14)
Καθηγητές (24)
Εργαστήρια (8)
Συνολικές ώρες (230)