Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)

Ειδική Διατμηματική  Επιτροπή (Ε.Δ.Ε)

ΑΛ.ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ
(ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)

Π.ΚΑΡΚΟΣ
(ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΑΠΘ)

Μ.ΚΑΤΩΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
(ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΔΠΘ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΑΠΘ)

ΕΜΜ. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ
(ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)

ΧΑΡ.ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

Γ. ΦΥΡΜΠΑΣ
(ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΔΠΘ)