Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Συντονιστική Επιτροπή

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Π.ΚΑΡΚΟΣ
(ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΑΠΘ)

Μ.ΚΑΤΩΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
(ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΔΠΘ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΑΠΘ)

ΕΜΜ. ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ
(ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)

ΧΑΡ.ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΡΛ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)