Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

4ος κύκλος του ΔΔΠΜΣ «ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» 2024-2025

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη του 4ουκύκλου του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ρινολογία – Ρινοχειρουργική» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 8η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ημερομηνία λήξης η 1η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα. Χρόνος έναρξης προγράμματος: Σεπτέμβριος 2024.

Για όσες/όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο πρόγραμμα, πρέπει τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται να σταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση mkatotom@med.duth.gr.

Υ.Γ. Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό (Δικαιολογητικά, Αίτηση Υποψηφιότητας, Οδηγός Σπουδών, ΦΕΚ Ίδρυσης, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας)

Με εκτίμηση,

Τα Μέλη της Ε.Π.Σ. της Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

«Ρινολογία-Ρινοχειρουργική»